Restaurování bronzu

Restaurovani bronzu

Restaurování není totéž , jako běžná oprava.
Každá plastika určená k restaurování se musí posuzovat individuálně. Problém opravy plastiky se musí posoudit ze všech úhlů pohledu od všech dostupných odborníků,aby se určil nejlepší a nejšetrnější postup opravy. Například u restaurování plastiky L. Šalouna „Práce a věda“se na úspěšné realizaci podíleli:

Jiný příklad je restaurování kašny plastiky „Chlapec s volavkou“
Originál je vytepán ze zinkového plechu,který vlivem působení vody a povětrnostním vlivům zcela podlehl. Zinkový plech má takzvanou rakovinu zinku křehne až do té míry , že se sprašuje a rozpadá. Na některých místech části soklu zcela chybí. Bylo rozhodnuto,že zinkový originál se opraví a umístí do vnitřních prostor paláce Polské ambasády a do kašny se nechá odlít kopie z bronzu. Protože se nepodařilo dohledat sádrový model museli jsme lukoprénové formy snímat z poškozeného zinkového originálu.
Retuš jednotlivých dílů,která se provádí ve vosku byla nesmírně náročná. Každé péro,každý centimetr povrchu volavky se retušoval velmi pomalu.
Byla to mravenčí práce,ale stála za to. Každé jaro chodím na Klárov do zahrad Polské ambasády se kochat pohledem na tuto zdařilou kopii.

 

Kontaktujte nás