Category


Restaurování

Restaurování bronzu

Restaurovani bronzu

Restaurování není totéž , jako běžná oprava.
Každá plastika určená k restaurování se musí posuzovat individuálně...

Chlapec s volavkou

Chlapec s volavkou

Restaurování není totéž , jako běžná oprava.
Každá plastika určená k restaurování se musí posuzovat individuálně...